Pariterapia – Kuopio

Ota yhteyttä

Ratkaisuja parisuhteen ongelmiin

Joskus hyväkin parisuhde voi ajautua kriisin, joka saattaa johtua monesta eri tekijästä. Ristiriitatilanteita syntyy, kun esimerkiksi kommunikaatio parisuhteessa on heikolla tasolla, toinen tai molemmat osapuolet kärsivät alkoholiongelmasta tai on jouduttu kohtaamaan yhteiselämää vaikeuttava yhteinen haaste. Kun ristiriidat ovat niin syvät, ettei parisuhde tunnu pysyvän kasassa, kannattaa kääntyä terapeutin puoleen. Tilanne on usein pelastettavissa, jos kummatkin osapuolet ovat valmiita tekemään töitä parisuhteen säilyttämisen eteen. Pariterapiassa kummatkin tulevat kuulluiksi ja terapeutti toimii puolueettomana kuuntelijana sekä neuvonantajana.